Aby wypożyczyć samochód w naszej wypożyczalni, należy spełnić następujące warunki:

 • Zawrzeć umowę wynajmu samochodu.
 • Minimalny okres najmu to 24 godziny.
 • Najemca samochodu musi posiadać dwa dokumenty tożsamości (w tym prawo jazdy min.2 lata) ważne na terenie Polski,
 • wymagany wiek Najemcy to ukończone 21 lat
 • Pojazd może być prowadzony tylko przez osobę zgłoszoną w umowie i nie może być użyczany osobom trzecim.
 • Doba najmu trwa 24 godziny od chwili rozpoczęcia najmu.
 • Opłaty za wynajem pobierane są z góry, wymagana jest wpłata kaucji  – wysokość kaucji wg cennika.
 • Kaucja podlega całkowitemu zwrotowi w momencie oddania nieuszkodzonego pojazdu. Wynajmujący jest uprawniony do potrącenia z kwoty kaucji wszelkich kwot tytułem odszkodowań, pokrycia kosztów napraw i kar umownych.
 • W przypadku zwrotu pojazdu przed zakończeniem ważności umowy kwota pobrana za wynajem nie podlega zwrotowi.
 • Jeśli Najemca przekroczy o 5 godzin ustalony termin zwrotu wynajętego pojazdu, naliczona zostanie opłata za kolejny dzień wynajmu.
 • Użytkownik zobowiązuje się zwrócić pojazd nieuszkodzony, z kompletnym wyposażeniem i z dokumentami w miejscu, gdzie samochód pobrał lub w innym, uzgodnionym najpóźniej w dniu zakończenia umowy.
 • W okresie najmu samochodu Najemca zobowiązany jest zapłacić wszelkie opłaty parkingowe związane z miejscem parkowania oraz kary i mandaty nałożone na samochód w okresie wynajmu. W przypadku nie zapłacenia jakiejkolwiek z kar lub mandatu karnego, dane osobowe Najemcy zostaną przekazane odpowiednim służbom w celu ich uregulowania
 • W samochodzie obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych. W przypadku naruszenia tego zakazu,Najemca zobowiązuje się zapłacić na rzecz Wynajmującego karę umową w wysokości 200zł.
 • Najemca wynajmuje pojazd czysty, sprawny i zobowiązany jest do zwrotu go w takim samym stanie. W przypadku zwrotu samochodu brudnego naliczona zostanie kwota: 50,00 pln
 • Najemca odpowiada materialnie za straty lub szkody powstałe z jego winy lub zaniedbania.
 • Samochód zostaje przekazany Najmującemu z pełnym zbiornikiem paliwa i z taką samą zawartością powinien być zwrócony Wynajmującemu. W przypadku zwrotu z niepełnym zbiornikiem Najmujący zostanie obciążony kosztami brakującego paliwa.
 • W przypadku zagubienia dokumentów zostanie naliczona opłata 500 zł. brutto, a w przypadku zgubienia kluczyków obciążenie zostanie naliczone wg aktualnej ceny nowego kluczyka.
 • W przypadku spowodowania kolizji drogowej Najemca obciążony będzie kosztami przestoju samochodu spowodowanymi czasem naprawy  wg cennika najmu  za każdy dzień przestoju
 • Ceny podane na stronie internetowej zawierają 23% podatku VAT.

 

 
DOŚWIADCZENIE - Naszym klientom gwarantujemy konkurencyjne ceny, zadbane auta, fachową obsługę.
 
 
 
 
 
 
ZAUFANIE - Zaufało nam już wielu klientów. Wszystkie nasze samochody są czyste i zadbane.
 
 
 
 
 
 
WYGODA - Samochód można wynająć w naszym biurze, lub możemy dostarczyć w dogodne dla Państwa miejsce.
 
 
 
 
 
 

Zadzwoń i dowiedz się więcej !!!
  tel. 799 302 299