Zgodnie z obowiązującymi przepisami jeśli samochód, który wykorzystujecie Państwo do prowadzenia własnej działalności lub też używacie go do pracy w innej firmie, został uszkodzony na skutek kolizji z winy innego uczestnika ruchu, możecie ubiegać się o zwrot kosztów wynajęcia samochodu zastępczego na czas prowadzonej naprawy.